Keurmerken

Dat is typisch de C.B.V. een Coöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging die heel wat aan kan op het gebied van transport over water, En dat zijn zeker niet altijd grote of omvangrijke opdrachten. Want de C.B.V. heeft  een vloot van ongeveer 150 aangesloten leden, particuliere binnenvaartschippers variërend in scheepstonnage van 300 ton tot 3000 ton. De C.B.V. richt zich op het vervoer van droge lading o.a. stukgoed,massagoed en veevoeders in bulk over de Europese binnenwateren.

Wij vinden het van belang, dat onze schepen aan de hoogste eisen voldoen. Uiteindelijk moet elk schip met z’n vracht probleemloos en veilig op de afgesproken plaats aankomen. De C.B.V. mag zich rekenen tot één van de grootste transporteurs op de West-Europese vaarwegen.
Dat schept verplichtingen. Daarom kunnen we ook vervoerszekerheid bieden. Kwaliteit en service staan bij ons hoog in het vaandel.
Een schipper die onder de C.B.V.- vlag vaart weet wat van hem verlangd wordt. Zijn vracht behandelt hij als zijn schip dat is met de grootst mogelijke zorg. C.B.V. noteert niet zomaar alle opdrachten, maar denkt creatief en zo economisch mogelijk met de klant mee.

Copyright 2010 - Door RealNetwork Services